Dins d'aquest apartat intentarem aportar informació de cadascun dels ingredients. El seu nom científic, la seva procedència, les seves característiques, el seu valor nutricional, la seva imatge... També hi haurà una petita referència a llibres, refranys, dites, curiositats i qualsevol altra informació que creiem que us pugui interesar.